Stary układ przycisków paska tytułowego w Ubuntu 10.04

Nie wiem co strzeliło do głowy twórcom Ubuntu, aby przyciski minimalizacji, maksymalizacji i zamykania okien umieścić w lewym rogu paska tytułu. Co prawda takie rozwiązanie funkcjonuje w systemie MacOS od dawna, ale zdecydowana większość użytkowników nie jest przyzwyczajona do położenia przycisków po lewej stronie.

Po instalacji Ubuntu 10.04 pasek tytułu przykładowego okna wygląda dosyć dziwnie.

Domyślny układ przycisków okna w Ubuntu 10.04

Co zrobić, aby przyciski powróciły na miejsce, do którego się przyzwyczailiśmy? Dokonanie zmian jest banalne i nie wiąże się z ryzykiem uszkodzenia systemu. Potrzebny będzie nam edytor konfiguracji Gnome, który niestety zniknął już z menu programów. Trzeba go uruchomić ręcznie. Jak to zrobić? Naciśnij klawisze Alt + F2 i w okienku Uruchom program wpisz gconf-editor i naciśnij przycisk Uruchom. W edytorze konfiguracji przejdź kolejno przez apps, metacity, general. Po prawej stronie okna odnajdź wartość button_layout. Kliknij na nią dwukrotnie. W polu edycji zamień

close,minimize,maximize:

na

:minimize,maximize,close

Umieszczenie dwukropka jest bardzo ważne! Oznacza on w skrócie resztę okna. Można również przywrócić menu okna. Wystarczy jako wartość wpisać

menu:minimize,maximize,close

Zmiana jest natychmiastowa, a efekt powinien wyglądać tak jak poniżej.

Stary układ przycisków okna w Ubuntu 10.04

Alternatywnie w terminalu można wydać polecenie:

gconftool-2 –set "/apps/metacity/general/button_layout" –type string ":minimize,maximize,close"

Ups, coś poszło nie tak…

Jeżeli coś poszło nie tak jak trzeba, przywróć poprzednią wartość. Jeżeli to nie pomoże trzeba będzie przywrócić domyślną konfigurację Gnome. Uruchom terminal poprzez menu Programy. Wydaj w nim polecenie

mv ~/.gconf ~/.gconf.old

Wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie. Jeżeli wszystko wróciło do normy – spróbuj ponownie.