KDE jako alternatywna powłoka systemowa w systemie Windows

Jeżeli znudziła Ci się standardowa powłoka systemu Windows – można ją zmienić. Na rynku jest wiele różnych alternatyw, czy to darmowych, czy też płatnych. Mnie zainteresowało jedna. Już od jakiegoś czasu dla systemu Windows wydawane jest środowisko KDE. Początkowo był to pakiet aplikacji znanych z systemów Linux.

Aktualnie twórcy poszli o krok dalej i starają się zapewnić dostępną całą powłokę. Aktualny efekt wygląda już całkiem dobrze. Całe środowisko jeszcze nie działa stabilnie, ale da się je w miarę używać. Wiele elementów nie działa tak jak powinno lub wcale. Do takich elementów mogą należeć między innymi wylogowywanie, zamykanie systemu, blokowanie ekranu. Nie ma także menadżera zadań w panelu – stąd między aplikacjami trzeba przełączać się kombinacją klawiszy Alt + Tab. Jeżeli chodzi o pamięć to samo uruchomienie powłoki potrafi zabrać sobie ponad 150MB pamięci RAM. Dużo.

Jak zainstalować środowisko KDE?

A teraz do rzeczy, czyli jak zainstalować środowisko KDE w systemie Windows. Przez instalację prowadzi prosty w obsłudze instalator, ale osoby które nie spikują w ingliszu mogą mieć trudności, dlatego objaśnię jak zainstalować środowisko. Odwiedź stronę http://windows.kde.org i z lewego menu wybierz pozycję Download Installer (bezpośredni odnośnik). Uruchom pobrany instalator, wybierz opcję Install from Internet i kliknij przycisk Next. Opcja Installation Directory pozwala wybrać w którym miejscu ma zostać zainstalowane środowisko. Wybierz folder przyciskiem Browse …. Możesz także pozostawić domyślną wartość. Po wybraniu katalogu naciśnij przycisk Next. Opcje Install Mode i Compiler Mode pozostaw bez zmian (tj. odpowiednio End User i MSVC 32Bit). Naciskamy przycisk Next. Opcję Download Path również pozostaw bez zmian. Oczywiście naciskamy magiczny przycisk Next. Czas na wybranie sposobu łączenia się z Internetem. Do wyboru masz 4 opcje:

  • bezpośrednie połączenie z Internetem
  • użycie ustawień przeglądarki Internet Explorer
  • użycie ustawień przeglądarki Firefox
  • ręczne wprowadzenie ustawień

Tutaj wyboru należy dokonać samemu, a następnie nacisnąć przycisk Next. W następnym kroku pokaże się ogromna lista serwerów, z których można pobrać pliki instalacyjne. Odszukaj na liście te rozpoczynające się od “Central Europe, Poland” i wybierz dowolny z nich. Po naciśnięciu przycisku Next instalator pobierze informacje o dostępnych wydaniach i wyświetli je w następnym kroku. Wybierz najnowszą wersję oznaczoną jako stable (najlepiej wybrać stable latest). Jeżeli nie boisz się zabawy z wersjami niestabilnymi wybierz serwer “Central Europe, Germany (http://www.winkde.org)” i z pobranej listy wybierz pozycję unstable latest. Po naciśnięciu przycisku Next przyjdzie czas na wybranie pakietów do zainstalowania. Zaznacz pole obok opcji Select/Unselect All i z listy odznacz wszystkie pakiety rozpoczynające się na kde4-l10n, oprócz pakietu kde4-l10n-pl. Naciśnij przycisk Next. W przedostatnim kroku instalator przedstawi listę bibliotek, które są wymagane do działania wybranych przez Ciebie aplikacji i zostaną zainstalowane. Naciśnięcie przycisku Next rozpocznie procedurę pobierania środowiska graficznego. Pobieranie może trochę potrwać ze względu na ilość pakietów do pobrania. Jeżeli zobaczysz komunikat:

Komunikat o błędzie podczas pobierania KDE 4

Nie przejmuj się i naciśnij przycisk Ignore. Po instalacji wszystkich pakietów zaznacz pole Run system settings after exit i naciśnij przycisk Finish.

Ustawianie języka polskiego jako domyślnego

Pomimo zainstalowania polskiego pakietu językowego, KDE w systemie Windows domyślnie jest w języku angielskim. Po uruchomieniu ustawień systemowych KDE, w zakładce General wybierz opcję Regional & Language. W sekcji Country or region kliknij łącze change. Z listy wybierz Europe, Central, w prawej części okna wybierz Poland i naciśnij przycisk OK. W sekcji Languages naciśnij przycisk Add language i z listy wybierz Polish. Zmiany zaakceptuj przyciskiem Apply na dole okna. Trzeba jeszcze wybrać język słownika do sprawdzania pisowni. Z lewej części okna wybierz Spell Checker i z listy Default language wybierz Polish. Tak jak przy ustawianiu języka zmiany zaakceptuj przyciskiem Apply.

Uruchamianie KDE przy starcie systemu

Do zmiany KDE jako domyślnej powłoki systemowej na razie wymagana jest ręczna edycja rejestru. Najprawdopodobniej w przyszłych wersjach wszystko się zmieni. Ale do rzeczy. Uruchom edytor rejestru i przejdź do klucza HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Z menu Edycja wybierz polecenie Nowy, a następnie Wartość ciągu. Nazwij ją shell. Kliknij utworzoną wartość dwukrotnie. W polu Dane wartości wpisz według wzoru:

katalog w którym zainstalowano KDE\bin\plasma-desktop.exe

Poprawna wartość powinna wyglądać mniej więcej tak:

C:\Program Files\KDE\bin\plasma-desktop.exe

Jeżeli w przyszłości trzeba będzie wrócić do poprzedniej powłoki – wystarczy usunąć wartość shell. Powodzenia!