Tworzymy własny obraz odzyskiwania w Windows 8 i Windows 8.1

Zazwyczaj, gdy system ulegał awarii i konieczne było jego ponowne zainstalowanie, sięgaliśmy po dysk instalacyjny i z niego uruchamialiśmy instalator systemu. W momencie, gdy pojawił się Windows 8, Microsoft postanowił uprościć nieco życie użytkownikom poprzez wbudowanie opcji przywrócenia systemu do stanu fabrycznego wprost z ustawień komputera.

Użytkownik do wyboru ma dwie opcje:

  • zachować swoje dokumenty i pliki w folderze użytkownika (C:\Users\NazwaUżytkownika)
  • usunąć wszystko, co znajduje się na partycji systemowej

Opcje przywrócenia systemu w Windows 8.1

W przypadku pierwszej opcji zostaną zachowane wszystkie konta użytkowników i ich pliki (np. na pulpicie czy w dokumentach), aplikacje pobrane ze sklepu Windows, ustawienia sieci bezprzewodowych, opcje personalizacji i inne ustawienia. Co dla niektórych może się okazać równie ważne, zachowane zostaną informacje o aktywacji, więc nie będzie potrzeby aktywowania systemu przez internet czy z użyciem telefonu. Druga opcja działa identycznie jak klasyczne formatowanie. Usuwa wszystkie pliki, bez względu na to gdzie się znajdują.

Opcja odświeżania systemu w Windows 8 i Windows 8.1

Po przywróceniu, niezależnie od wybranej opcji, otrzymujemy czysty system, tak jakbyśmy go dopiero zainstalowali, czyli bez sterowników i nawet podstawowego oprogramowania, z którego korzystamy na co dzień. Możliwe jest jednak stworzenie własnego obrazu, z którego system zostanie przywrócony. Cała procedura nie jest zbytnio skomplikowana i w zasadzie sprowadza się do wydania jednego polecenia w wierszu poleceń. Warto zaznaczyć, że obraz wykorzystywany jest tylko w przypadku wyboru opcji „Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików”. Gdy wybierzemy opcję „Usuń wszystkie dane i ponownie zainstaluj system Windows”, to wtedy system instalowany jest ponownie z dysku instalacyjnego, a wszystkie dane znajdujące się na partycji systemowej są usuwane – tracimy wtedy także obraz systemu, jeśli wcześniej go wykonaliśmy.

Wykonujemy obraz systemu

Aby wykonać obraz należy otworzyć wiersz polecenia z uprawnieniami administratora. Najszybciej można zrobić to poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Logo Windows + X, a następnie naciśnięcie klawisza A. Na pytanie funkcji Kontrola konta użytkownika odpowiadamy twierdząco. W wierszu poleceniu wpisujemy polecenie

recimg /createimage [lokalizacja]

Na przykład:

recimg /createimage C:\ObrazOdzyskiwania

Wydanie polecenia takiego jak powyższe spowoduje zapisanie go na dysku C: w folderze ObrazOdzyskiwania. O całym procesie tworzenia obrazu będziemy informowani na bieżąco. Proces można w każdej chwili przerwać klawiszem Esc.

Tworzenie obrazu odzyskiwania w Windows 8

Czy można mieć więcej niż jeden obraz odzyskiwania?

Tak, można mieć więcej niż jeden obraz odzyskiwania, ale należy przechowywać je w innych katalogach, np. C:\ObrazOdzyskiwania\Obraz1, C:\ObrazOdzyskiwania\Obraz2, …, C:\ObrazOdzyskiwania\ObrazN. Aby zmienić aktywny obraz odzyskiwania należy wydać polecenie

recimg /setcurrent [lokalizacja]

Aby sprawdzić, który obraz jest aktualnie ustawiony jako aktywny, wpisujemy polecenie

recimg /showcurrent

Przywracanie domyślnego obrazu odzyskiwania

Jeśli chcemy przywrócić system do stanu pierwotnego, zachowując pliki i ustawienia, ale nie chcemy korzystać z obrazu odzyskiwania, należy uruchomić polecenie

recimg /deregister

Jak widać tworzenie własnych obrazów odzyskiwania w Windows 8 i Windows 8.1 jest bardzo proste i nie wymaga instalacji zewnętrznego oprogramowania. Dzięki temu zaoszczędzimy nieco pieniędzy, a systemowe rozwiązanie nie jest bynajmniej gorsze od produktów płatnych.