Dochody z tytułu umieszczania reklam na stronach internetowych, jak rozliczać się z nich z Urzędem Skarbowym?

Od jakiegoś czasu uczestniczę w programie Google AdSense oraz jestem wydawcą w sieci AdTaily. W przypadku tego pierwszego programu, wreszcie osiągnąłem wymaganą kwotę, aby móc wypłacić środki na swoje konto w banku. Dochód z tego tytułu, tak jak każdy inny, podlega opodatkowaniu.

W sieci można znaleźć wiele porad, często ze sobą sprzecznych. Jedni, w tym samo AdTaily, mówią, aby dochód taki rozliczać jako dochody z tytułu umów najmu/dzierżawy i podobnych – drudzy mówią o opodatkowaniu na zasadach ogólnych i zaliczeniu dochodu do innych źródeł. Aby nie narazić się na gniew fiskusa, postanowiłem poszukać informacji u źródła, którym dla szarego użytkownika jest Izba Skarbowa, do której można, oczywiście za odpowiednią opłatą, zwrócić się z prośbą o interpretację przepisów. Właściwą Izbą Skarbową dla mojego miejsca zamieszkania jest Izba Skarbowa w Katowicach. Aby zaoszczędzić pieniądze i czas postanowiłem poszukać interpretacji dotyczących tematu tego wpisu. Po godzinie wyszukiwań odnalazłem to, co chciałem – trzy interpretacje indywidualne dot. opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu umieszczenia reklam na stronach internetowych, które pochodzą z 2013 roku i Izby Skarbowej w Katowicach. Mówię tutaj o interpretacjach:

  • IBPBII/1/415-12/13/MK z dnia 05.04.2013
  • IBPBII/1/415-159/13/MK z dnia 10.05.2013
  • IBPBII/1/415-567/13/MCZ z dnia 30.08.2013

Wszystkie interpretacje są do wglądu za pośrednictwem specjalnego serwisu Ministerstwa Finansów. Wystarczy tylko w polu Sygnatura wpisać jedną z sygnatur umieszczonych na powyższej liście.

W pierwszej z nich, osoba składająca wniosek o interpretację nie uzyskuje dochodu z innych źródeł, tzn. z umów o pracę/zlecenie itd. i jest zarejestrowana w Google AdSense oraz AdTaily. We wniosku zostały postawione trzy pytania:

  • czy dochody należy rozliczać jako dochody podobne do dochodów z tytułu najmu/dzierżawy czy jako inne źródła?
  • czy można odliczyć koszty uzyskania przychodu?
  • czy zmuszeni jesteśmy zarejestrować działalność gospodarczą?

Izba Skarbowa stwierdziła, że tego typu dochodu nie można zaliczyć do dochodów z tytułu umów najmu/dzierżawy, ponieważ nie udostępniamy firmie Google czy AdTaily strony na wyłączność, ale jedynie jej fragment, a resztą strony władamy sami. Tego typu dochody nie wyczerpują również innych definicji ustawowych i Izba Skarbowa w tej interpretacji nakazuje zaliczyć je do dochodów z innych źródeł. Należy je opodatkować według zasad ogólnych i wykazać w PIT-36. Co do kosztów uzyskania przychodu – możemy go odliczyć, jeśli koszt został poniesiony w celu uzyskania przychodu – według mnie do takich kosztów można byłoby zaliczyć koszt wykupienia domeny czy serwera. Oczywiście należy to potwierdzić odpowiednimi dokumentami takimi jak paragon czy faktura. W tej interpretacji, wnioskodawca pisał również o tym, że do uzyskiwania dochodów nie jest wymagana działalność gospodarcza, co Izba Skarbowa uznała za prawidłowe.

W drugiej interpretacji wnioskodawca pytał o to jaką formę opodatkowania należy zastosować i jak rozliczyć podatek w związku z uczestnictwem w Google AdSense. Wnioskodawca chciał opodatkować swoje dochody jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, co Izba Skarbowa uznała za nieprawidłowe. Ponadto, Izba Skarbowa również w tym przypadku uznała, aby zaliczyć te dochody z innych źródeł. Co jeszcze ciekawsze, w związku z tym nie ciąży na nas obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

W trzeciej i ostatniej interpretacji, wnioskodawca również wspominał o Google AdSense i również pytał jak rozliczyć ten dochód oraz czy można wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania (jak w przypadku dochodów z tytułu umów dzierżawy/najmu). Wnioskodawca powołał się na to samo postanowienie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, na które powołało się AdTaily, a które Izba Skarbowa w Katowicach uznała za błędne i dochód z tytułu Google AdSense nie można zaliczyć do dochodów z tytułu umów najmu/dzierżawy i opodatkowania ich zryczałtowanym podatkiem w wysokości 8,5% (co swoją drogą wcześniej trzeba zgłosić naczelnikowi właściwego dla naszego miejsca zamieszkania US). Powtarza się również informacja o tym, że nie ciąż na nas obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Podsumowując krótko informacje pochodzące z tych trzech interpretacji:

  • dochody z tytułu umieszczania reklam na stronach internetowych (nie ważne czy to Google AdSense, AdTaily czy inna sieć reklamowa) należy rozliczać jako przychody z innych źródeł i umieścić je w formularzu PIT-36 w polu inne źródła
  • w związku z powyższym nie ciąży na nas obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy
  • do tego typu zarobków nie jest wymagana działalność gospodarcza

Dzięki tym interpretacjom wiem już jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Mam nadzieję, że naczelnik mojego US nie będzie miał innego spojrzenia na sprawę i nie zawezwie mnie do złożenia wyjaśnień. 😉 Ciekawe czy wówczas mógłbym się na wymienione wyżej interpretacje powołać.