Uniwersalny nośnik instalacyjny z Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1

Klienckie wydania systemu Windows dostępne aktualnie w dwóch wersjach: 32- i 64-bitowej. Z każdym kolejnym wydaniem słyszy się, że będzie ono ostatnim, które będzie wspierać architekturę 32-bitową. Jednakże ma ona się całkiem dobrze i na razie nie widać, aby w przypadku systemu Windows przeznaczonego dla użytkowników indywidualnych miało się to zmienić. Inaczej sprawa ma się z systemami przeznaczonymi dla serwerów – tam od czasu Windows Server 2008 R2 dostępne są już tylko 64-bitowe wydania. Jeżeli często wykonujemy instalacje u klientów warto stworzyć sobie uniwersalny dysk instalacyjny, dzięki któremu możliwe jest instalowanie systemu o dowolnej architekturze z jednego nośnika. Nie musimy zastanawiać się jaką architekturę wspiera procesor zainstalowany w komputerze. Taki obraz można także zapisać na nośniku USB, co opisywałem w artykule „Instalujemy Windows 7 lub Windows 8 z pamięci USB„.

Co będzie potrzebne?

Do wykonania dysku instalacyjnego wymagane będzie oczywiście posiadanie dwóch nośników instalacyjnych systemu – wersji 32- i 64-bitowej – czy to w postaci płyty DVD czy obrazu ISO. W przypadku drugiego rozwiązania konieczne będzie posiadanie aplikacji, która pozwoli na wypakowanie zawartości obrazu ISO, np. darmowy archiwizer 7-Zip. W tym artykule wykorzystam narzędzie GImageX, które jest graficzną nakładką narzędzia ImageX stworzonego przez firmę Microsoft i wchodzącego w skład pakietu Windows Automated Installation Kit i Windows Assessment and Deployment Kit. Wspomniane pakiety mają rozmiar kilku gigabajtów i dzięki wspomnianemu wcześniej narzędziu nie ma potrzeby pobierania ich w ogóle. W archiwum z narzędziem GImageX znajduje się katalog o nazwie gimagex, a w nim 3 inne foldery – na dysk wypakowujemy folder x86 LUB x64. Ja wykorzystałem wersję x86, mimo używania 64-bitowego systemu.

Przygotowanie uniwersalnego dysku instalacyjnego

Na samym początku konieczne jest utworzenie dwóch folderów, które będą przechowywać pliki instalacyjne – na potrzeby tego artykułu nazwałem je Win_32 i Win_64. Do odpowiednich folderów kopiujemy pliki z płyty DVD lub wypakowujemy do nich zawartość obrazów ISO, a następnie uruchamiamy narzędzie GImageX. Najpierw musimy dowiedzieć się jakie indeksy mają poszczególne obrazy i ile ich znajduje się w pliku WIM. W tym celu przechodzimy do zakładki Info. Za pomocą przycisku Browse wskazujemy plik install.wim z podkatalogu sources w folderze Win_64. Interesuje nas wartość Image count w sekcji WIM Information, a także indeksy poszczególnych obrazów znajdujące się po ciągu znaków „Image Index:” – będą potrzebne w kolejnym kroku.

Informacje o obrazach w pliku WIM w programie GImageX

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, w moim pliku WIM znajdują się cztery obrazy, czyli wszystkie 64-bitowe wydania i są one oznaczone indeksami od 1 do 4. Czas na wyeksportowanie obrazów do pliku WIM, który zawiera edycje 32-bitowe. Aby to zrobić przechodzimy do zakładki Export. W sekcji Source WIM za pomocą przycisku Browse wskazujemy plik install.wim znajdujący się w katalogu Win_64. W pole Image wpisujemy numer obrazu, który chcemy wyeksportować. W sekcji Destination WIM wskazujemy plik install.wim, który znajduje się w katalogu Win_32.

Eksportowanie obrazów systemu do pliku WIM za pomocą narzędzia GImageX

Naciskamy przycisk Export i czekamy na zakończenie procesu.

Postęp operacji eksportowania w programie GImageX

Procedurę powtarzamy do momentu aż wyeksportujemy wszystkie obrazy, wcześniej zmieniając wartość Image w sekcji Source WIM. Jeśli wszystko poszło bez przeszkód, w oknie Imaging Operation In Progress zobaczymy na samym dole komunikat podobny do „WIM successfully exported in 45s„.

Tworzenie bootowalnego obrazu ISO

Przed rozpoczęciem tworzenia bootowalnego obrazu ISO warto z podkatalogu sources w folderze Win_32 usunąć plik ei.cfg, jeśli taki istnieje. Taka operacja wymusi wyświetlenie wszystkich dostępnych obrazów w pliku WIM, a nie tylko tych zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym.

Do stworzenia finalnego obrazu ISO posłużymy się narzędziem, a właściwie pakietem narzędzi Win Toolkit. Pobieramy pakiet np. z serwisu dobreprogramy, wypakowujemy je na dysk, a następnie uruchamiamy. Zamykamy okno powitalne, a w oknie głównym programu naciskamy przycisk ISO Maker.

Okno główne programu Win Toolkit

W sekcji Folder wskazujemy folder Win_32, a w sekcji ISO Output klikamy przycisk Browse, aby wskazać lokalizację pliku ISO. Możemy zmienić etykietę płyty w sekcji Label Odznaczamy opcję Rebuild Image i klikamy na przycisk Start w lewej dolnej części okna.

Tworzenie obrazu ISO za pomocą programu Win Toolkit

Postęp tworzenia obrazu można śledzić w oknie konsoli.

Tworzenie bootowalnego obrazu ISO w programie Win Toolkit

Po zakończeniu procesu ujrzymy okienko z informacją „Your ISO has now been created!„.

Podsumowanie

Całą procedurę pokazałem na przykładzie systemu Windows 7, ale ten poradnik można zastosować z powodzeniem także dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 8.1, a także serwerowych wydań systemu Windows. Gdy uruchomimy z nagranego na płytę DVD lub inny nośnik obrazu ISO – w kroku instalatora, w którym wybieramy system, którą chcemy zainstalować, powinny być dostępne wszystkie edycje, które postanowiliśmy zintegrować. Tak jak na obrazku poniżej.

Uniwersalny dysk instalacyjny systemu Windws - efekt końcowy

Jeśli jest inaczej, upewnij się, że plik ei.cfg został usunięty oraz czy podczas tworzenia obrazu ISO wskazano prawidłowy folder. Jeżeli tak jest, a w instalatorze nadal nie widać wszystkich edycji, warto sprawdzić za pomocą narzędzia GImageX czy wynikowy plik WIM zawiera wszystkie edycje (zakładka Info).