Zapasowy dysk instalacyjny Windows 8 i Windows 8.1

Pobieranie plików i tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1

W przypadku Windows 8.1, do utworzenia nośników można skorzystać z narzędzia umieszczonego na tej samej stronie, jak w przypadku Windows 8. Procedura pobierania i tworzenia nośników jest taka sama. Jednakże firma Microsoft postanowiła znacząco ułatwić proces tworzenia zapasowego nośnika instalacyjnego i wydać kolejne narzędzie. Pobiera ono nowszą wersję systemu Windows 8.1 – ze zintegrowaną aktualizacją Update 1 oraz niektórymi innymi aktualizacjami. Narzędzie można pobrać z tej strony. Niestety, jest ono dostępne tylko w języku angielskim. Jak widać, już teraz musimy zdecydować, czy chcemy prostsze narzędzie, ale nieco starszą wersję systemu czy trudniejsze narzędzie i nowszą.

Po uruchomieniu instalatora konieczne będzie wybranie trzech parametrów: języka, edycji oraz architekturę.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - wybór języka, edycji systemu oraz architektury

O ile pierwszego parametru raczej nie trzeba nikomu tłumaczyć – z listy należy wybrać pozycję „polski – pl-pl” – to pozostałe dwa mogą być dla niektórych osób niezrozumiałe. O tym jak sprawdzić, którą edycję systemu i architekturę procesora posiadamy, można przeczytać na samym dole artykułu.

Po wybraniu wszystkich parametrów naciskamy przycisk Next. Jeszcze zanim rozpocznie się pobieranie plików instalacyjnych, musimy zdecydować gdzie chcemy je zapisać.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - wybór lokalizacji zapisu plików instalacyjnych

Tworzenie instalatora na pamięci USB

Aby zapisać pliki instalacyjne na pamięci USB należy wybrać opcję USB flash drive, a następnie nacisnąć przycisk Next. W kolejnym kroku wykryte zostaną pamięci USB podłączone do komputera i przedstawione na liście. Wybieramy z niej tę, na której chcemy zapisać pliki instalacyjne.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - wybór pamięci USB

Po naciśnięciu przycisku Next narzędzie poinformuje nas, że wszystkie dane z pamięci zostaną usunięte i poprosi o potwierdzenie tej operacji – robimy to za pomocą przycisku OK.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - potwierdzenie usunięcia danych z pamięci USB

Rozpocznie się pobieranie plików instalacyjnych na dysk twardy komputera. Czas pobierania zależny jest od szybkości połączenia internetowego.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - pobieranie plików instalacyjnychTworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - pobieranie plików instalacyjnych Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - pobieranie plików instalacyjnych

Po zakończeniu pobierania, narzędzie zweryfikuje poprawność plików.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - weryfikowanie pobranych plików instalacyjnych Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - przygotowywanie plików instalacyjnych

Po udanej weryfikacji rozpocznie się przygotowywanie pamięci USB oraz kopiowanie na nią plików instalacyjnych. Może to trwać od kilku do kilkunastu minut.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - przygotowywanie pamięci USB Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - kopiopwanie plików instalacyjnych na pamięć USB

Gdy kopiowanie się zakończy, zobaczymy ekran z informacjami na temat tego, gdzie zostały skopiowane pliki instalacyjne. Narzędzie zamykamy klikając na przycisk Finish.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - pliki zostały skopiowane na pamięć USB

Tworzenie obrazu ISO

W przypadku, gdy wybierzemy opcję ISO file, po kliknięciu przycisku Next narzędzie zapyta nas o lokalizację, gdzie chcemy zapisać plik ISO.

windows81_tworzenie_nosnika_3b_1

Podobnie jak w przypadku tworzenia obrazu ISO, rozpocznie się pobieranie plików, a następnie ich weryfikacja i przygotowywanie do stworzenia obrazu ISO.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - pobieranie plików instalacyjnych Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - weryfikowanie plików instalacyjnych Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - przygotowywanie plików

Po zakończeniu tych procedur rozpocznie się tworzenie obrazu ISO.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - tworzenie obrazu ISO

Ostatni ekran udostępnia informacje na temat lokalizacji zapisu pliku ISO oraz umożliwia nagranie go od razu na płytę za pomocą łącza Open DVD burner. Pracę narzędzia kończymy przyciskiem Finish.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - obraz ISO utworzony

Jak sprawdzić jaką edycję systemu posiadam i jaką architekturę?

Można to zrobić na dwa sposoby. Otwieramy pasek zaklęć i wybieramy z niego pozycję „Ustawienia”, a następnie „Zmień ustawienia komputera” na dole ekranu. Z listy po lewej stronie wybieramy „Komputer i urządzenia”, a potem „Informacje o komputerze”. Po prawej stronie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - sprawdzanie edycji systemu oraz architektury

Drugim sposobem jest otworzenie modułu System w panelu sterowania. Aby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisku Start w lewym dolnym rogu ekranu. Otworzy nam się charakterystyczne menu, w którym wybieramy pozycję „System”. Otworzony moduł również zawiera wymagane informacje.

Tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 8.1 - sprawdzanie edycji systemu oraz architektury