WebMatrix – ciekawe narzędzie od Microsoft do zarządzania witrynami

Instalacja aplikacji na przykładzie systemu blogowego WordPress

Instalacja aplikacji internetowych również została urposzczona do minimum. Po kliknięciu na przycisk Zakończ w instalatorze, zostanie otworzona lista obsługiwanych aplikacji.

Lista dostępnych aplikacji w ramach platformy sieci Web i programu WebMatrix

W prawym górnym rogu dostępna jest również wyszukiwarka, która ułatwi znalezienie wybranej aplikacji. W naszym przykładzie wpiszemy do niej słowo “wordpress”.

Wyszukiwanie dostępnych aplikacji w ramach platformy sieci Web i programu WebMatrix

Aby zainstalować aplikację wystarczy nacisnąć przycisk Dodaj obok jej nazwy. Można wybrać także więcej aplikacji do zainstalowania. W naszym przykładzie jednak chcemy zainstalować tylko tę jedną aplikację. Została ona dodana do listy oczekujących na instalację, co widać w lewym dolnym rogu okna. Aby rozpocząć instalację należy nacisnąć przycisk Zainstaluj.

Instalacja aplikacji w ramach platformy sieci Web i programu WebMatrix

Instalator poprosi nas o wybranie silnika bazy danych. WordPress obsługuje tylko MySQL. Silnik ten jednak nie jest zainstalowany na naszym komputerze, o czym informuje nas komunikat “Aparat bazy danych nie jest zainstalowany.”. Nie ma się czym martwić, zostanie on zainstalowany automatycznie. Z listy wyboru można także wybrać opcję instalacji na innym serwerze, aczkolwiek ten krok ominiemy i pozostawimy domyślnie wybraną opcję “Zainstaluj na moim komputerze.”.

Instalacja silnika bazy danych w ramach platformy sieci Web i programu WebMatrix

Naciskamy klawisz Kontynuuj. Ukaże się kolejne okno zawierające podsumowanie instalowanych komponentów. Jak widać doinstalowany zostanie także parser PHP, bez którego WordPress nie byłby w stanie działać. Pozostało tylko zaakceptować warunki licencji poprzez naciśnięcie przycisku Akceptuję.

Podsumowanie instalacji aplikacji w ramach platformy sieci Web i programu WebMatrix

Silnik bazy danych wymaga hasła administratora (root). Instalator poprosi o jego podanie. Nie będzie to serwer produkcyjny, więc nie musi to być jakieś bardzo skomplikowane hasło. Pamiętaj jednak, aby było łatwe do zapamiętania, gdyż trzeba będzie podać je w dalszych krokach procesu instalacji.

Wybór hasła administratora dla serwera bazy danych w ramach platformy sieci Web i programu WebMatrix

Po naciśnięciu przycisku Kontynuuj pojawi się znajome już okienko wyświetlające stan pobierania i instalacji komponentów. Usiądź wygodnie i cierpliwie poczekaj na zakończenie tego procesu.

Pobieranie komponentów aplikacji w ramach platformy sieci Web i programu WebMatrix

Przyszedł czas na konfigurację bazy danych, która będzie używana do przechowywania danych używanych przez WordPress.

Konfiguracja bazy danych silnika WordPress w ramach platformy sieci Web i programu WebMatrix

Z pola Utwórz nową bazę danych lub użyj istniejącej pozostawiamy domyślną opcję – Utwórz nową bazę danych, gdyż żadna baza jeszcze nie istnieje. W polu Hasło administratora bazy danych podaj hasło, które podano podczas instalacji silnika MySQL. Kolejne pole — Hasło bazy danych uzupełnij hasłem innym niż hasło administratora. Pozostało jeszcze wygenerować klucze szyfrujące. Można zrobić to na dwa sposoby. Przejść na stronę http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ lub w pola Unique Key for Passwords, Unique Key for Secure Passwords, Unique Key for Authentication oraz Second Unique Key for Authentication wpisać losowe znaki. Pierwszy sposób zapewnia większe bezpieczeństwo. W odpowiednie pole należy skopiować frazy z generatora (umieszczone w znakach apostrofu). Kolejność pól nie ma znaczenia. Ważne, aby w każdym z nich znajdowała się inna wartość.

Przykład:

Z pola

define(’AUTH_KEY’, 'P${? c$i|f^Uhu -Y?hTP%FjR$~_&zP=ZhiYs:m9FSE9Nv&Px5$uh/n6TvkAh|_<');

Należy skopiować tylko ciąg

P${? c$i|f^Uhu -Y?hTP%FjR$~_&zP=ZhiYs:m9FSE9Nv&Px5$uh/n6TvkAh|_<

Po zakończeniu kopiowania naciśnij przycisk Kontynuuj. Plik konfiguracyjny zostanie zapisany i nareszcie rozpocznie się instalacja samego WordPress. Po chwili ukaże się okno z podsumowaniem. Aplikacja została zainstalowana i jest gotowa do użytku.

Podsumowanie instalacji silnika WordPress w ramach platformy sieci Web i programu WebMatrix

Naciśnij przycisk Zakończ, aby ukończyć instalację. Powrócisz do listy wyboru aplikacji. Możesz zamknąć to okno przyciskiem Zakończ. Instalacja samego silnika WordPress została zakończona, jednak wymagana jest jego podstawowa konfiguracja. Otwórz narzędzie Microsoft WebMatrix poprzez skrót umieszczony w menu Start.

Okno powitalne programu WebMatrix

Z okna głównego wybierz opcję My Sites. Na liście zainstalowanych witryn wybierz pozycję o nazwie wordpress i naciśnij przycisk OK na dole okna. Twoim oczom ukażą się główne informacje na temat witryny.

Informacje o stronie w programie WebMatrix

Naciśnij odnośnik obok frazy URL. W oknie przeglądarki otworzy się Twoja nowa witryna internetowa. Nie zamykaj okna narzędzia WebMatrix! Jeżeli to zrobisz, witryna przestanie działać. Rozpocznijmy zatem konfigurację WordPressa. Pole Site Title uzupełnij nazwą swojej witryny, Username wybraną przez siebie nazwą użytkownika, która będzie używana do logowania się do witryny, pola Password, twice uzupełnij hasłem używanym do logowania, Your E-mail – aktualnym adresem e-mail. Jeżeli chcesz, aby Twoja witryna pojawiała się w wyszukiwarkach, pozostaw zaznaczenie przy polu Allow my site to appear in search engines like Google and Technorati. Aby zakończyć konfigurację, naciśnij przycisk Install WordPress. Gratulacje, WordPress został zainstalowany i jest już gotowy do użytku. Naciśnij przycisk Log In, aby się zalogować. Można zamknąć już okno narzędzia WebMatrix.

Podsumowanie

Jak widać, Microsoft bardzo się stara i ciężko pracuje nad tym, aby serwer IIS trafił pod strzechy. Trzeba przyznać, że stworzył całkiem przydatne narzędzie do testowania różnych aplikacji. Instalacja, zarówno samego serwera jak i aplikacji, jest banalnie prosta. Przez kolejne kroki prowadzą nas łatwe w użyciu kreatory. Mam nadzieję, że wkrótce opublikuję więcej artykułów traktujących o tym jakże przydatnym narzędziu. Przy okazji spełniłem obietnicę daną Amandiemu, że opiszę to przydatne narzędzie. Nie wiem dlaczego zajęło mi to aż 8 miesięcy ;). Na koniec jeszcze dodam, że instalacja narzędzia WebMatrix nie jest wymagana, aby instalować aplikacje. Wtedy jednak trzeba będzie zainstalować zwykły serwer IIS i dokonać jego konfiguracji.